База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за градење
Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност
Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи
Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година
Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година
Закон за ратификација на Дополнителниот протокол за привилегии и имунитети на Организацијата за црноморска економска соработка
Закон за ратификација на Протоколот за статусот на Меѓународните воени команди воспоставени во согласност со Северноатланскиот Договор
Закон за ратификација на Протоколот за статусот на Меѓународните воени команди воспоставени во согласност со Северноатланскиот Договор
Закон за спречување и заштита од дискриминација
Закон за ратификација на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка и на дополнувањето на Повелбата на Организацијата за црноморска економска соработка
Закон за изменување на Законот за заштита на укажувачи
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести
Закон за изменување и дополнување на Законот за судските такси
Закон за изменување и дополнување на Законот за автокампови
Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати