База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Конвенцијата на Обединетите Нации против корупцијата
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 37
Датум на објавување: 26.03.2007
Датум на стапување во сила: 03.04.2007
Почеток на примена: 03.04.2007
Датум на престанок на важење:
Активен