База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието
Вид на пропис: Закон
Верзија: Текст измена/дополна
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 64
Датум на објавување: 11.04.2018
Датум на стапување во сила: 19.04.2018
Почеток на примена: 19.04.2018
Датум на престанок на важење:
Активен

Надоврзани закони