База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за прекршоците
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 96
Датум на објавување: 17.05.2019
Датум на стапување во сила: 25.05.2019
Почеток на примена: 25.05.2019
Датум на престанок на важење:
Активен

Надоврзани закони