База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за меѓународна соработка во кривичната материја (*)
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 77
Датум на објавување: 06.04.2021
Датум на стапување во сила: 14.04.2021
Почеток на примена: 14.04.2021
Датум на престанок на важење:
Активен