База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за екстрадиција
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 178
Датум на објавување: 22.12.2011
Датум на стапување во сила: 30.12.2011
Почеток на примена: 30.12.2011
Датум на престанок на важење:
Активен