База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за екстрадиција
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 40
Датум на објавување: 26.03.2012
Датум на стапување во сила: 03.04.2012
Почеток на примена: 03.04.2012
Датум на престанок на важење:
Активен