База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Хрватска за екстрадиција
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 57
Датум на објавување: 08.05.2012
Датум на стапување во сила: 16.05.2012
Почеток на примена: 16.05.2012
Датум на престанок на важење:
Активен