База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за измени и дополнувања на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за правна помош во граѓанските и кривичните предмети
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 13
Датум на објавување: 23.01.2014
Датум на стапување во сила: 31.01.2014
Почеток на примена: 31.01.2014
Датум на престанок на важење:
Активен