База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Македонија и Република Хрватска за правна помош во граѓанските и кривичните предмети
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 19
Датум на објавување: 06.04.1995
Датум на стапување во сила: 14.04.1995
Почеток на примена: 14.04.1995
Датум на престанок на важење:
Активен