База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за правна помош во граѓански и кривични предмети
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 55
Датум на објавување: 22.03.2016
Датум на стапување во сила: 30.03.2016
Почеток на примена: 30.03.2016
Датум на престанок на важење:
Активен