База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Словенија за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 24
Датум на објавување: 15.05.1996
Датум на стапување во сила: 23.05.1996
Почеток на примена: 23.05.1996
Датум на престанок на важење:
Активен