База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за спречување и заштита од дискриминација
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 258
Датум на објавување: 30.10.2020
Датум на стапување во сила: 30.10.2020
Почеток на примена: 30.10.2020
Датум на престанок на важење:
Активен