База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за преземање на административни службеници вработени преку К-5 Програма во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 302
Датум на објавување: 18.12.2020
Датум на стапување во сила: 18.12.2020
Почеток на примена:
Датум на престанок на важење:
Нов