База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 24
Датум на објавување: 29.01.2021
Датум на стапување во сила: 06.02.2021
Почеток на примена: 06.05.2021
Датум на престанок на важење:
Активен