База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на Проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и Проектот за автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп– Битола) во Република Северна Македонија
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Северна Македонија
Институција: Собрание на Република Северна Македонија
Службено гласило: Службен весник на РСМ
Број на издание: 163
Датум на објавување: 16.07.2021
Датум на стапување во сила: 24.07.2021
Почеток на примена: 24.07.2021
Датум на престанок на важење:
Активен

Надоврзани закони

Закон за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на Проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и Проектот за автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп– Битола) во Република Северна Македонија 163 (16.07.2021)
Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија, У. бр. 148/2021 и У. бр. 15/2022 од 13 јули 2022 година 169 (27.07.2022)
Закон изменување и дополнување на Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на Проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и Проектот за автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп– Битола) во Република Северна Македонија 111 (30.05.2023)