База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Украина за правна помош во граѓанските предмети
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 48
Датум на објавување: 19.04.2000
Датум на стапување во сила: 27.04.2000
Почеток на примена: 27.04.2000
Датум на престанок на важење:
Активен