База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Договорот за правна помош во граѓанските предмети меѓу Република Македонија и Република Бугарија
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 13
Датум на објавување: 18.02.2002
Датум на стапување во сила: 26.02.2002
Почеток на примена: 26.02.2002
Датум на престанок на важење:
Активен